Rabu, 28 November 2012

Tugasan 2( Persembahan multimedia ):Wuduk

Video Makropengajaran : Berwuduk

KAEDAH PELAKSANAAN P&P KSSR PENDIDIKAN ISLAM (TILAWAH AL-QURAN) TAHUN 2

TUJUAN

Penerangan ini dibuat bagi menjelaskan mengenai pelaksanaan Bacaan Ikut Guru (BIG), Iqra’ ATAU Al-Quran, penggunaan Buku Teks dan Buku Aktiviti dalam setiap kali waktu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (Tilawah Al-Quran).

Juga dicadangkan dilaksanakan Kelas Pemulihan Iqra’ bagi murid-murid yang kritikal (jika boleh dilaksanakan).


PERUNTUKAN MASA

3 waktu (sepanjang tahun)


KAEDAH PELAKSANAAN

Sepanjang Tahun
(kecuali Minggu 8, 10, 15, 23, 24, 30, 31 & 38)
1 waktu
2 waktu

·      Bacaan Ikut Guru (BIG)
·      Surah Al-Baqarah :
1-286
·      Surah Ali Imran :
1-200
·      Surah An-Nisa’ :
1-176
·      Surah Al-Maidah :
1-76
1 minggu 4 muka surat

 (bagi murid yang masih membaca Iqra’ atau yang membaca Al-Quran tetapi di bawah sukatan BIG)


·      Iqra’ atau Al-Quran
     (bacaan sebenar murid)
·      Kelas Pemulihan Iqra’

Minggu 8, 10, 15, 23, 24,
30, 31 & 38
1 waktu
2 waktu

·      Bacaan Ikut Guru (BIG)
·      Surah Al-Baqarah :
1-286
·      Surah Ali Imran :
1-200
·      Surah An-Nisa’ :
1-176
·      Surah Al-Maidah :
1-76
1 minggu 4 muka surat

 (bagi murid yang masih membaca Iqra’ atau yang membaca Al-Quran tetapi di bawah sukatan BIG)

 • Buku Teks
(Bacaan & Hafazan Surah-surah Tertentu)
 • Buku Aktiviti
 • Pentaksiran
            (Formatif)

KAEDAH PELAKSANAAN P&P KSSR PENDIDIKAN ISLAM (TILAWAH AL-QURAN) TAHUN 1TAHUN 1


TUJUAN

Penerangan ini dibuat bagi menjelaskan mengenai penggunaan Buku Iqra’, Buku Teks dan Buku Aktiviti dalam setiap kali waktu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (Tilawah Al-Quran).


PERUNTUKAN MASA
                                                                                              
6 Bulan Pertama – 4 waktu
6 Bulan Kedua – 3 waktu


KAEDAH PELAKSANAAN

6 BULAN PERTAMA
2 waktu
2 waktu
 • Buku Teks
 • Buku Aktiviti
 • Pentaksiran (Formatif)
 • Iqra’ ATAU
Al-Quran (bagi murid yang telah membaca Al-Quran)

Tidak ada Bacaan Ikut Guru (BIG) pada Tahun 1
6 BULAN KEDUA
2 waktu
1 waktu
 • Buku Teks
(Bacaan & Hafazan Surah-surah Tertentu)
 • Buku Aktiviti
 • Pentaksiran
(Formatif)
 • Iqra’ ATAU
Al-Quran (bagi murid yang telah membaca Al-Quran)

Tidak ada Bacaan Ikut Guru (BIG) pada Tahun 1

Khamis, 15 November 2012

Pembudayaan ICTdi SK St Anthony

RPH (Pendidikan Islam )


Rancangan Pengajaran Harian Tarikh/ Hari     :           13 okt 2012 ( Rabu )                           Masa                :10.00– 10.30

Kelas               :           1 Perdana                                            Bil . Pelajar      :17 orang murid

M/Pelajaran     :           Pendidikan Islam

Tajuk               :           3.4 Ibadah (pengertian ber wuduk )

Objektif           :           Di akhir pengajaran murid dapat
           
 i.         Menyebut rukun ber wuduk mengikut urutan
                                                                                               
                                    ii.         Menyebut perkara sunat dan makruh ketika berwuduk
                                                                                               
iii.       Menyenaraikan perkara yang membatalkan wuduk.       
                                                                                                                                                                                                            

Pengetahuan
Sedia ada        :           i.          Murid telah mempelajari rukun islam             
                                    ii.         Murid telah biasa melihat orang melakukan  ibadat solat
           

Konsep            :           i.          Rukun Islam lima perkara
                                    ii.         Ibadat solat merupakan rukun Islam  ke dua
                                    iii.        Sebelum melakukan ibadah solat perlulah ber wuduk bagi menyucikan diri
           
           
                                                 
                                   
           
Bahan              :           Kad gambar ,buku teks, Komputer, laman web dan Lembaran kerja
Nilai                :           i. Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya
ii. Melakukan perkara yang wajib dan sunat serta menjauhkan perkara yang haram dan makruh


Kemahiran       :           i.          .Membuat perbezaan  
                                    ii.         Membuat analisa       Langkah /Masa


Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan  Pembelajaran


Penilaian /Catatan


Aktiviti Guru
Aktiviti MuridSet Induksi
( + - 3minit )


 Rukun Islam      ( fokus terhadap ibadat solat)
Guru bersoal jawab mengenai pelajaran lepas untuk refleksi .

Secara rawak,

Murid menjawab soalan secara individu mengenai pelajaran lepas.


Mengingat


Langkah 1

( + - 10 minit)
Rukun Wuduk
Guru membimbing murid
Menyenaraikan rukun wudukMurid mengakses internet mencari maklumat konsep berwuduk dengan bimbingan guru serta membuat catatan dapatan yang dibuat.

Membuat pengukuhan pemahaman konsep

Langkah 2

(+ - 10 minit)

Perkara yang membatalkan wuduk

Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan dalam aktiviti kuiz melalui cabutan kad-kad soalan

Murid menjawab soalan kuiz mengikut giliran

Membuat analisa mengenai masalah wuduk dan hukum nya

Langkah 3
(+ - 5 minit )

Lembaran kerja

Guru mengedarkan lembaran kerja soalan anika pilihan

Murid menjawab soalan lembaran kerja yang diberi secara individu

Menyelesai masalah

Penutup
(+ - 2 minit)Keseluruhan isi pelajaran hari tersebut.

Guru membuat rumusan pembelajaran dan menasihati murid agar melakukan perkara yang wajib dan sunat ketika berwuduk serta menjauhi perkara yang makruh dan haram dalam ketika berwuduk


Mendengar dan bertanyakan soalan yang musykil.

Membuat penghayatanRefleksi           :